Question

Stemmestyring

  • 14 February 2019
  • 2 replies
  • 4775 views

Er det noe nyheter når det gjelder stemmestyring i Norge?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hei

Jeg er redd vi ikke har noen nye ting å meddele rundt dette. Siste oppdatering var i November i fjor, og vi håper å kunne ha noe nytt å melde nå i starten av dette året. Dessverre vet jeg ikke stort med før vi hører fra Amazon eller Google, da det er de som er de store pådriverne av stemmestyring.
Vet ikke om Norge. Men Google Assistant generelt er jo offisielt tilgjengelig i Norge, og her er siste nytt on Sonos+Google.. 🙂
https://www.cnet.com/news/google-announces-assistant-on-sonos-speakers-coming-in-2019-hands-on-ces/?fbclid=IwAR3h0R82PfhPPtlXINDcKNHVvc1veGltlIkWTdGSAUXWVoCq5OFsk8zCWGQ