Question

Spotify Connect

  • 21 June 2017
  • 2 replies
  • 338 views

Hei, jeg har siste tiden opplevd flere feil med spotify connect for sonos. Fleste av de irriterer meg ikke. men jeg har merket at hver gang jeg bytter fra en høytaller til en annen mens jeg hører på spotify connect hegner den seg opp, og bytter tilbake til den tidligere brukte sonos høytalleren etterhverrt, noen andre som har dette problemet?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hei Fridtjov,

Velkommen til forumet!

Problemet du beskriver er et nytt problem vi ble klar over for noen dager siden. Det vil si at vi også har klart å gjenskape problemet her, noe som bekrefter at dette er et problem på vår eller Spotify sin side, og ikke noe som skal ha gått feil i ditt Sonos-system spesifikt.
Dessverre har vi ikke kommet så langt at vi har klart å identifisere årsaken, men dette er noe både våre og Spotifys utviklere arbeider med å løse så snart det lar seg gjøre.

Som en del av undersøkningen, har du mulighet til å sende inn et diagnostikknummer fra ditt Sonos-system og svare med med bekreftelsesnummeret du mottar? Du kan se instruksjoner på hvordan å sende inn diagnostikk her.


Dersom du oppdager mer spesifikke detaljer, som for eksempel hvordan å midlertidig løse problemet eller at du har en framgangsmåte for å garantert gjenskape problemet, er jeg også interessert i å høre dette.

Denne tråden vil bli oppdatert med mer informasjon om problemet så snart vi kan dele det.