Question

Sonos playbase altibox og samsung tv

  • 4 January 2020
  • 1 reply
  • 123 views

Har et problem med playbase. Når jeg har kobla playbase inn i altibox å satt altibox på dolby digital, spiller sonos playbase og 2 sonos one surround.

Men kobler jeg playbase inn i samsung smart tv og setter det på dolby digital og kopler altibox via hdmi, og skal få lyd ut fra altibox, virker ikke surround, bare stereo.

Men netflix via smarthuben spiller surround via sonos når den er kopla direkte til tv. 

Så har et problem med lyd fra altibox via tv og ut i sonos. 


1 reply

Userlevel 4
Badge +12

Hei Tore

Dette kan høres ut som en begrensning i Tv-en. Noen TV-er støtter såkalt passthrough, der et Dolby Digital signal kan bli sendt fra en HDMI-inngang til Optisk utgang. Andre TV-er har ikke denne funksjonen og vil nedjustere signalet til PCM/Stereo, noe det kan høres ut er hva som skjer her. Hvilken Samsung-modell bruker du? Det kan være en ide å sjekke direkte med Samsung, dersom dette ikke står oppført i manualen til TV-en.

En mulig omarbeidning vil være å bruke en optisk switch som kan overføre DD5.1-signal. Dessverre har vi ikke oversikt over hvilke modeller som kan brukes, da adaptere ol. ikke er offisiellt støttet av kundetjenesten. HiFi-Klubben kan kanskje gi råd da de har bred ekspertise på tredjepartsprodukter.

Reply