Sonos play:1 stereopar

  • 10 December 2018
  • 3 replies
  • 160 views

Hei!
Høyre høyttaler i stereopar faller ut noen sekunder i intervaller når jeg ser på TV/film. Har den i gruppe med Beam lydplanke. Hva kan dette skyldes?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hei

Har du de i gruppe eller satt sammen som surround? Dersom du har satt de opp i gruppe, vil signalet gå over 2,4Ghz noe som ikke alltid er nok til å opprettholde en ukomprimert strøm fra TV-en. Signalet vil være sensitivt og utsatt om du har trådløse forstyrrelser i huset.
I surround kommuniserer de over 5Ghz, noe som er kraftig nok til å drive signalet og bør ikke falle ut.

Vennligst la problemet skje igjen og send inn en diagnostikkrapport som forklart i linken under og svar her med nummeret du mottar så tar vi en kikk.
https://support.sonos.com/s/article/141?language=no
Takk for svar! Hvordan setter jeg det sammen som surround? Tror jeg bare har koblet det sammen i gruppe
Userlevel 4
Badge +12
Denne linken forklarer hvordan du setter dette opp:
https://support.sonos.com/s/article/2927?language=no