Answered

Sonos med 4g ruter

  • 19 November 2017
  • 3 replies
  • 679 views

Jeg forsøker å koble mitt sonos system via en 4g ruter. Problemet er imidlertid at min ruter ikke har en ethernet kobling. Er det mulig å koble sonos anlegget mitt opp til dette nettverket uten en slik ethernet kobling?
icon

Best answer by storgaardmorten 29 December 2017, 04:22

https://en.community.sonos.com/sonos-norsk-forum-229099/sonos-paa-router-med-data-simkort-6796235/index1.html#post16185384
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hei emaanum

Egentlig støttes ikke Sonos på 4G-rutere (en av grunnene er manglende ethernetport), men du skal likevel kunne installere Sonos der.
Dersom du ikke har mulighet til å kable Sonos for å bytte nettverk, vil det eneste alternativet være å tilbakestille Sonos og reinstallere det som et nytt trådløst system.

Du kan lese hvordan man tilbakestiller Sonos her:
https://sonos-no.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3238
Mange takk for svar
https://en.community.sonos.com/sonos-norsk-forum-229099/sonos-paa-router-med-data-simkort-6796235/index1.html#post16185384