Question

Sonos flere rom/brukere og Spotify med flere brukere

  • 4 March 2020
  • 5 replies
  • 338 views

Hei! Leser i en annen post på forumet her at ved flere brukere på Sonos, skal kun «systemeier» logge inn på Sonos-appen. Vel, jeg får problemer med det …
Jeg har tegnet familie-abonnement hos Spotify så samboer og alle tre barn kan være hver sin Spotify-bruker (under meg). Problemet blir når f.eks samboer skal inn på Sonos og legge til Spotify under «Tjenester», så MÅ hun logge inn i Sonos-appen!! Dette går stikk i strid med dette innlegget: https://en.community.sonos.com/sonos-norsk-forum-229099/flere-brukere-6796762, og gjør at hun automatisk blir knyttet opp mot min Spotify-bruker … 
Det blir jo voldsomt klønete om hver og en bruker, inkl. barn, må ha en egen Sonos-konto i tillegg. Er det virkelig sånn, eller er det noen som er i samme situasjon som meg og har funnet en løsning?  


5 replies

Userlevel 4
Badge +12

Hei

Det stemmer. For å kunne gjøre endringer på Sonos-systemet så må man logge inn i kontoen som er satt som systemeier, som du sier.

For å løse ditt problem har du tre alternativ:

  1. Logg inn på din Sonos-konto fra familiemedlemmenes telefon, slik at deres Spotify-konto som fins på telefonen blir lagt til i Sonos.
  2. Logg ut av din Spotify før du prøver å legge til fra din telefon, eventelt se etter valget som sier “dette er ikke meg/min Spotify-konto”. Dette vil la deg logge inn i valgfri Spotify-konto og legge den til Sonos.
  3. Bytt eieremail på Sonos-systemet til en emailadresse og et passord som hele familien har tilgang til som forklart her.

Håper dette hjelper.

Hei, og takk for svar. Tror jeg skjønner framgangsmåten din. Skal prøve i kveld :)

Userlevel 4
Badge +12

Supert, bare si ifra om du står fast! :)

Nope, dette får jeg ikke til Marius.

Ved metode 1 vil jo «gjest” nr 1 ligge inne på gjest 2 når jeg logger inn som meg selv om jeg er logget ut av Spotify, og med gjest nr 3 blir det bare rot. Hvorfor kan det ikke være som det var tidligere hvor man bare valgte hvilken spotfiykonto man skulle ha tilknyttet i den enkelte Sonos-appen på hver telefon?

Prøvde en kombinasjon av alt 1 og alt 2 men det bare surra det til.

Alt 3 vil jo bare flytte problemet over til ny eiermail?

Userlevel 4
Badge +12

Det har aldri vært slik at en Spotify-konto er dedikert til en Sonos-app. Så snart du har lagt til flere kontoer så kan alle Spotify-kontoene nås fra alle Sonos-apper på alle telefoner som er tilknyttet det lokale nettverket. Dette er fordi all informasjon lagres i høyttalerne og ikke i appen.

Dersom du ser mot toppen av Spotify-delen i Sonos, bør det stå navnet på kontoen som er aktiv. Dersom du trykker der, så kan du velge mellom de ulike kontoene.

Reply