Question

Sonos appen krasjet og ville ikke starte før jeg opnet spotify

  • 31 January 2019
  • 1 reply
  • 205 views

Badge +2
Jeg pleier vaneligvis ikke spille av musikk via spotify appen, men gjorde det idag. etter å ha spilt musikk i noen timer kresjet sonos appen. jeg prøvde å lukke appen og statte den på nytt uten nytte, den andre gangen jeg prøvde fikk jeg mulighet til å sende en raport så jeg trykkt ja på det. jeg prøvde så igjen å opne appen fortsatt uten hell, jeg prøvde derretter å state spotify på nytt og derretter starte spotify, hvilket virket.

Jeg gikk inn i sonos appen og sendte diagnostikk til sonos på dette etter jeg fikk appen til å virke igjen, med referansenummer 736081562. Ting virker som de skal nå men er greit at dere hos Sons har fått beskjed om problemet.

er det forresten slik at det er noen fra Sonos som leser disse innleggene når de er på norsk?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Hei og takk for meldingen. Hvor skjedde dette? På Android, iOS, Windows eller Mac? Hvilken versjon av operativsystemet er installert?
Diagnostikken viser ikke noen problemer med høyttalerne, så dette høres ut som en mykvarekrasj på selve kontrolleren. Har dette kun skjedd en gang?