Question

Skifter sang etter kort tid

  • 25 November 2018
  • 9 replies
  • 663 views

Når jeg spiller sanger fra musikkbiblioteket på min iPad eller iPhone skifter sonos sang etter ca 30 sek. Skjer kun når jeg bruker disse kildene. Godt nettverk og alt er oppdatert.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

9 replies

Userlevel 3
Badge +12
Hei

Jeg mistenker at du har møtt på en kjent problemstilling som vi undersøker sammen med Apple. Så lenge du har andre AirPlay2-spillere i nettverket ditt, vil det føre til at Sonos sine låseskjerm ikke vil fungere ordentlig. Det er denne låseskjermen som opprettholder avspilling fra lokale filer ved å passe på at harddisken på telefonen ikke går i hvilemodus, noe som vil føre til at musikken stopper.

Har du andre AirPlay2-enheter i nettverket? Fortsetter problemet om du skrur disse av?

Vennligst også la problemet skje igjen og send inn en diagnostikkrapport som forklart i linken under og svar her med nummeret du mottar.
https://support.sonos.com/s/article/141?language=no

Du kan også se at andre brukere har kontaktet oss om dette problemet:
https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/not-playing-full-track-6811758
https://en.community.sonos.com/troubleshooting-228999/sonos-skips-or-stops-when-playing-music-from-iphone-6813185

Som du ser i siste linke fins det noe work arounds du kan bruke, som å bruke Google Play Music eller lignende.
Takker for hjelp og skal teste ut det med airplay2, men disse brukes og det er en lite aktuell løsning å slå sv disse permanent eller flytte 100gb musikk til Google music.
Userlevel 3
Badge +12
OK, da er jeg i så fall redd for at vi må vente til vi har en oppdatering på problemet, noe jeg dessverre ikke har noen beregnet tidsperiode for.
Min diagnoserapport har nr 917729726. Jeg klarer ikke helt å forstå det scenarioet du beskriver. Hvis musikken stoppet så kunne det vært årsaken, men det skiftes sang etter 30 sekunders avspilling. Hvordan henger det sammen med at «harddisken» i telefonen/iPaden stopper. Dette skjer og når en av enhetene er aktivt i bruk under avspilling.
Userlevel 3
Badge +12
Diagnostikken bekrefter i alle fall at AirPlay skaper problemet som vi undersøker. Loggen melder om at det fins 2 stk AirPlay-enheter som blokkerer Sonos' låseskjerm. Det er vanskelig å forklare dette problemet helt i detalje, da vi enda ikke forstår det 100%. Dette var forklaring jeg har fått tilsendt fra seniorteamet, og du opplever veldig likt problem som andre brukere som har skrevet til oss for trøbbel med avspilling av lokale filer. Musikk stopper og hopper til neste låt. Dette skjer kun med lokale filer lagret på iOS' lokale minne og viser seg å ikke skje i nettverk der AirPlay ikke fins, og låseskjermen til Sonos er aktivert.
AirPlay 2 enheter, vil det si appleTv av siste versjon eller og den tidligere versjonen? Jeg har 4 enheter med AirPlay i mitt nettverk, men da er kanskje to av disse uten airplay2. Etter diagnoserapporten la jeg og til en sonos one. Vil denne og være en del av dette? Kjøpte den for å bruke AirPlay mot sonosanlegget.
Userlevel 3
Badge +12
Aha! Dersom du nå har en ONE i systemet, har vi en løsning på gang. Du kan bruke AirPlay fra Apple Music/iTunes og spille musikken din direkte til ONE. Denne kan grupperes inn med andre rom dersom du vil spille musikken der. Dette er nok den smidigste omarbeidningen jeg kan foreslå fram til vi har mer informasjon om problemet. AirPlay og "På denne enheten" er to ulike strømmefunksjoner.

Se denne linken for mer info: https://blog.sonos.com/no/airplay-is-here/
Har nå funnet ut at musikken spiller uten «skipping» så lenge jeg setter autolås til aldri og lar iPhonen være åpen. Ikke en fullgod løsning, men kan fungere midlertidig mens jeg venter på en permanent fix.
Userlevel 3
Badge +12
Hei
Det stemmer, problemet forårsakes av en konflikt mellom AirPlay, låseskjerm, hvilemodus og Sonos-strømming, så om du selv holder telefonen våken, så bør ikke problemet inntreffe. Takk for oppdateringen!