Question

Router reset

  • 13 October 2017
  • 5 replies
  • 447 views

Strømmen forsvant i 2 timer og medførte at wifi nettverket hjemme ble resatt. Sonos høyttalerne (Bar + 2 Play1 ifm tv) fungerte fremdeles men fikk ikke kontakt via appen på Iphone. Har prøvd alle råd fra Sonos Support, inkludert å koble en av enhetene til router via Ethernet kabel. Får da kontakt med enheten, men så snart jeg kobler den i system igjen så er det ikke mulig å få kontakt via appen. Noen som har en ide?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

5 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hei Montanus

Det høres ut som om du er nesten i mål! Gjør følgende:

1. Koble til med kabel igjen og sjekk at du finner hele systemet. Pass på at alle enheter er påskrudd, da neste steg (forhåpentligvis) vil lagre endringer på hele systemet så vi kan fjerne kabelen igjen.
2. Når Sonos kjører på kabel, gå til Mer - Innstillinger - Avanserte Innstillinger - Trådløst Oppsett.
3. Trykk neste til du blir bedt om passord. Sjekk at menyen har valgt korrekt nettverk.
4. Fullfør denne konfigurasjonen og se til at du får grønn hake og godkjenning på det trådløse passordet du blir bedt om.
5. Fjern kabelen og flytt enheten tilbake der den skal stå. La den starte opp til kontinuerlig hvit LED-lampe.

Sonos bør nå være konfigurert på nytt mot nettverket. Dette kan skyldes at nettverksnavnet eller passordet endret seg under resetten, så dette bør løse saken!
Jeg har samme problem som Montanus.
Jeg finner høyttaleren når den er kablet til ruter, men den klarer ikke å koble seg til tråløst nettverk. Har prøvd flere nettverk. Jeg har hatt den i 4 mnd (play5)
Kan nettverkskortet i høyttaleren rett og slett være defekt? Eller er det noen andre tips jeg kan prøve
Userlevel 4
Badge +12
Hei Lady B

Vennligst koble til med kabel igjen og send inn diagnostikknummer fra systemet. Svar her med nummeret så tar vi en kikk!
Tror jeg har gjort det riktig, nr 8009571.
Userlevel 2
Badge +6
Hei Lady B

Det ser ut til at nettverkskortet har fått seg en smell.
Vennligst ring oss sånn at vi kan bekrefte.
800 62460
Man - Fre: 10:00 - 18:00