Question

Rom med flere spillere

  • 27 November 2017
  • 3 replies
  • 216 views

Hei
Jeg har to PLAY:5 spillere og en SUB i samme rom. Jeg har spilt musikk med disse tre flere ganger samtidig, men plutselig så forsvant muligheten av å spille av dette rommet på appen. Jeg prøvde derfor å opprette det på nytt, men nå kan jeg bare spille fra den ene PLAY:5 spilleren og får ikke til å koble til de andre. Hva kan jeg gjøre?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hei cnhansen

Får du kontakt med enheten om du koblet til med kabel?
Vennligst send inn et diagnostikknummer som forklart her: https://sonos-no.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3502
Hei
Jeg fikk tilslutt spillet av alle tre enhetene. Jeg tok ut stikkontakten og satte de inn igjen og koblet de til. Men før jeg gjorde dette var det hvitt lys på de, noe som skal bety at de allerede er koblet til?
Userlevel 4
Badge +12
Hvit lampe indikerer at enheten allerede har en konfigurasjon, grønn lampe vises kun på nye og resatte enheter som ikke allerede har blitt installert, så det høres korrekt ut.

Bra å høre at ting fungerer igjen!