Question

Respekt for privatlivet en total mangel hos SONOS.

  • 2 September 2017
  • 3 replies
  • 585 views

Synd å si, men SONOS er ferdig i mitt hjem. Hvorfor forandrer dere reglene for innsamling av data uten å gi sluttbruker en mulighet til å reservere seg?. Nå forlanger dere at en skal godta dette for å kunne utnytte et produkt vi allerede har betalt for.
Dette er en total mangel på respekt for privatlivets fred, og det er skuffende å se et firma velge å gå denne veien. Forhåpentligvis gjør mange det samme som meg og slutter å handle SONOS produkter.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 4
Badge +12
Vi forstår godt at det fins spørsmål angående dette, og vil gjerne belyse dette litt mer.

I fare for å være direkte er sannheten at ikke stort har endret seg siden før vi skrev den nye erklæringen, den aller største forandringen vil nok være omkring stemmestyring, da dette er noe vi arbeider med.

Sonos samler inn data om registreringsinformasjon, lokasjonsdata, samt brukerdata som for eksempel ytelse- og aktivitetsinformasjon.

Sonos bruker innsamlet data til følgende formål:
- Produktforbedring
- Framtidig produktutvikling
- Kundetjeneste
- Sikkerhetsutviklinger
- Analyse av produktytelse

Du kan lese den aktive tråden på det engelske forumet, der flere brukere har involvert seg i diskusjonen.

Vi har også en blogg som går mer i detalje om dette.

Spør gjerne om du fortsatt har spørsmål!
Hei,
Som en interessant oppfølgning - vil Sonos komme i havn med GDPR til 25. mai?
Userlevel 2
Badge +6
Hei Jørgen

Ja der er vi allerede i ferd med å legge til havn.

Som alle andre europeiske selskaper skal vi være klare til 25.Mai og ihvertfall for nordiske ansatte i Sonos kan jeg skryte av at hele vårt team er sertifisert for GDPR.