Question

Problemer med at høyttalergruppe løser seg opp

  • 3 October 2018
  • 3 replies
  • 353 views

Hei! Vi driver et treningssenter og har flere SONOS connect amp som er koblet opp med kablet nett for å spille i treningssal. Disse har vi samlet i gruppe, men gruppen løser seg opp av seg selv og begynner å spille flere ulike spillelister samtidig. Dette er naturlig nok noe irriterende, noen forslag til årsak/løsning?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 2
Badge +6
Hei Eivind!
og velkommen til forumet vårt.

Det kan virke som om du har noen Alarmer lagt inn, hvis det er slik at det er alltid samme spilleliste som blir startet av samme Connect:amp. Løsning vil da være å slette alle alarmer untatt for et rom som så markeres for å inkludere gruppen for alarmer. Mer informasjon på https://support.sonos.com/s/article/452?language=no
Kan også være at trafikken mellom Sonos og din ruter har endret seg hvis det har vært installert noe nytt utstyr på nettverket rett før problemet oppstod.

Men du kan sende inn en diagnostikk til oss sånn at vi får se hva maskinvaren og programvaren til Sonos sier skjer. vennligst svar her med bekreftelsenummeret du mottar.
https://support.sonos.com/s/article/141?language=no
Hei og takk for svar! Det ser ut som om det var uorden i alarmene ja, jeg har prøvd å korrigere dette. Hvis det ikke blir bra så tar jeg kontakt igjen.
Userlevel 2
Badge +6
Den er god Eivind.