Problem: Sonos kobler ut og inn


Jeg har flere høyttalere og har hatt relativt problemfri spilling inntil ganske nylig.
Når jeg har alle inne som gruppe, kobler høyttalerene rundt i huset seg inn og ut tilsynelatende tilfeldig.
Har forsøkt både trådløs variant og via Bridge tilkoblet ruteren (Altibox FMG). Samme resultat.
Jeg får også beskjed om at enkelte spor ikke kan avspilles grunnet utilstrekkelig nettverkshastighet (har en 300/300 Mbps linje)...

Diagnostikk #287795444

Ps: spiller jeg bare ett par play:1 alene, så er alt ok.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Sjekk også #1141443751. Plutselig faller alt ut. Nettet for øvrig er oppe og går.
I dag stoppet plutselig avspilling av radio helt opp. Selv om nettet er oppe. Og høyttalerne som var gruppert er nå splittet; alle er separate. #1141443751
Userlevel 4
Badge +12
Hei Sjonkel

Jeg svarte deg på emailen du sendte supporten, så vi tar det videre derfra!