Answered

Pop-up kontinuerlig på MacBook

  • 22 December 2017
  • 2 replies
  • 121 views

Når jeg hører på radio via Sonos-programmet eller Spotify via Sonos-programmet dukker pop-up baren opp HELE tiden. Gjerne med noen få sekunders mellomrom. Dette er veldig irriterende. Noen som opplever det samme?
icon

Best answer by John B 22 December 2017, 14:57

English equivalent
Mac System Preferences, Notifications, Sonos
Select 'none'
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

English equivalent
Mac System Preferences, Notifications, Sonos
Select 'none'
Userlevel 4
Badge +12
Hei Sondresh

Det John B skriver stemmer. Du kan skru dette av i Macen egne innstillinger for notifikasjoner. Jeg fant ingen norsk guide fra Apple om dette, men denne siden går ganske greit igjennom funksjonen:

https://www.dinside.no/data/slik-temmer-du-varslingssenteret-pa-mac-en/61186141