podcasts

  • 10 February 2020
  • 1 reply
  • 65 views

Hi! I’m not able to play podcasts on my Sonos speakers. It’s not working from Spotify nor the podcast app. Airplay from spotify works on regular music, but not on podcasts. Any suggestions? Thanks


1 reply

Userlevel 2
Badge +6

Hei Julieim

 

Akkurat hvilken feilmelding får du opp når du forsøker å spille av en Podcast?

Vennligst send inn en diagnostikk som forklart under, og svar her med bekreftelsenummeret så skal vi se nærmere på det.

https://support.sonos.com/s/article/141?language=no

Reply