Question

NRK, ingen Dolby Digital 5.1???

  • 5 January 2020
  • 1 reply
  • 109 views

  • Contributor III
  • 6 replies

Får kun Dolby Digital 2.0 på NRK.

Står slik i Sonos appen, og about my system.

Ser på TVen at sendingen er oppført som he-aac v.1.2.0 og ikke 5.1 som feks TV3 har på noen filmer.

 

Hva er he-aac v.1.2.0? 


1 reply

Userlevel 4
Badge +12

Hei

Det kommer også an på programmet de sender. NRK sender f.eks. ikke nyheter i surround såvidt jeg kjenner til.

 

he-aac er High-Efficiency Advanced Audio Coding i følge Wikipedia, og fra hva jeg kan lese så støttes ikke 5.1-signal i dette kodeket.

Reply