Question

Musikken skrur seg av etter sekunder og bytter spor

  • 3 January 2019
  • 4 replies
  • 130 views

Noen som vet hvorfor dette skjer?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

4 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hei! Dette skjer på vår side også så teknikerne er i full gang med å undersøke hva som skjer. Du er i alle fall ikke alene med dette problemet. Mer informasjon vil følge.
Userlevel 4
Badge +12
Ting ser ut til å fungere normalt igjen. Får du fortsatt avbrudd i musikken?
Virker nå. Trodde det var pga samboer kunne være innlogget. Men vi har egne spotify kontoer. Samboeren er dessuten ikke her nå. Sonos er helt nytt for meg...
Userlevel 4
Badge +12
Kjempebra. Nei dette problemet ser ut til å ha berørt alle i hele Europa, om ikke hele verden, så jeg tror ikke dere har gjort noe som kan ha forårsaket dette problemet. 🙂