Question

Musikken hakker

  • 9 December 2018
  • 5 replies
  • 318 views

Musikken stoppet og hakket før den kom igang igjen.

Diagnostikk : 309300696

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

5 replies

Nå skjer det igjen. Den skippet til slutt videre til neste sang.
Userlevel 4
Badge +12
Hei.

Hvilken musikktjeneste spiller du fra? Hvor lenge har problemet pågått?

Diagnostikkrapporten indikerer at problemet kan ha å gjøre med trådløse forstyrrelser, så jeg tror vi må gå igjennom en såkalt trådløs kanalvurdering:


Først se til at alle Sonos-enheter er separert fra annet elektrisk utstyr og kabler for å unngå elektromagnetiske forstyrrelser.

Vennligst prøv å endre Sonos sin trådløse kanal mellom 1, 6, og 11. La Sonos stå på hver av kanalene i minst fem minutter hver og send inn et diagnostikknummer for hver av kanalene.
Sjekk også om du selv legger merke til forskjell mellom kanalene.


For å endre Sonos sin trådløse kanal:


På Android eller iOS
1. Åpne Sonos-app.
2. Velg Innstillinger -> Avanserte innstillinger
3. Bytt så kanal under SonosNet-kanal
Takk for svar. Skal prøve i kveld.
Diagnostikk 101811946

Merket ikke noen problemer nå, men det har kommet og gått før, så vi får se.
Userlevel 4
Badge +12
Bra, det kan se ut som om nivåene er lavere, men den beste bedømmingen av om dette hjelper eller ikke, gjør du selv. Om det bryter igjen, test en annen kanal. La meg gjerne vite hvordan det fungerer.