Question

Lyden kommer og går

  • 25 September 2018
  • 15 replies
  • 457 views

Hei. Vi har et Sonos anlegg hvor lyden kommer og går uansett kilde og tid på døgnet. Vi får beskje om at hastigheten er for dårlig til å oppreholde trafikken, men speedtest er vanligvis 50-80 Mbit/s ned og 30-50 Mbit/s opp. Vi har altibox med en netgear wifi ruter. Wifi er på kanal 1 og sonos på kanal 6.
Har sendt inn 2 diagnoserapporter:
Sonos
1902984400.
1521378609

Gode rådmottas med takk.
Mvh Astrid

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

15 replies

Userlevel 3
Badge +12
Hei Astrid

Denne meldingen indikerer at noe skjer internt i nettverket, og har ikke med din internetthastighet å gjøre.

Jeg tok en kikk på diagnostikknumrene og Sonos melder om trådløse forstyrrelser, spesielt på TV-Rom PLAY:5. Står denne nært annet elektrisk utstyr?
Vennligst forsøk å bytt Sonos sin trådløse kanal til 11, vent fem minutter, og send inn enda et diagnostikknummer. Jeg vil gjerne sjekke om nivået er like høyt på kanal 11.
Takk for raskt svar.
Skiftet til kanal 11.
Her er diagnostikken.
Ingen forbedring masse avbrudd på morgenkvisten.

Mvh Astrid
Glemte rapport nr 239576284.
Astrid
Userlevel 3
Badge +12
Hei Astrid
Takk for svar. PLAY:5 melder fortsatt om store utfordringer, også på kanal 11. Hva skjer om du flytter enheten til andre siden av rommet som en test? Mistanken min er at problemet kommer fra elektromagnetiske forstyrrelser som bør løse seg på en annen plassering.
Hei. skal sjekke i kveld. Siden det er forskjellige enheter som mister lyden, hvordan er sonos egen nettverksstruktur. jeg har problemer med å forstå at det skal være noe støy der. Jeg vet ikke noe om noen kilder inærhrten bortsett fra Sub. Sier rapportennoe om hva slags støy(kilde) det er. Jeg skal også ta play5 ut av gruppa og lage en rapport på det.
Var ikke rt eneste problem i 1,5 timer mens vi hørte på NRK. En stund siden sist. Har ikke flyttet play5 ennå.
Fortsatt bra. Har ikke endret noe. Her er
Diagnoserapporter, er det støy ved play5 nå?
1383216011
Mvh Astrid
Userlevel 3
Badge +12
Hei igjen

1383216011 viser mye lavere tegn til forstyrrelse, så det stemmer overens med hva du opplever.
Grunnen til at andre rom kan bli berørt av problemer på PLAY:5 er at du spiller dem i samme gruppe, og PLAY:5 er satt som "gruppekoordinator" (enheten du starter gruppen med blir g.k.). All informasjonen til gruppen må igjennom g.k. for synkroniseringsformål.

Er ting fortsatt stabile?
Vært borte noen dager. Da vi kom hjem måtte jeg resette zomebridgen for å få kontakt med sonos igjen. Nå har jeg satt opp gruppa med kjøkken som master. Så får vi se hvordan det går. Det var ingen forstyrrelser mens jeg hørte på dagsrevyen.
Astrid
Badge
Hei Astrid,

Høres rart ut at du måtte tilbakestille din Bridge for å få kontakt med systemet igjen.
La oss håpe det er mer stabilt nå dog.
Om du opplever problemet igjen så tar vi gjerne en kort beskrivelse og en ny diagnose.
Det har virket bra. I dag er jeg hjemme fordi jeg er syk og oppdaterte SONOS. Etter dette har det vært flere brudd. Vedlagt rapport
111622848 og 1255231252
Userlevel 3
Badge +12
Hei igjen.
PLAY:5 melder nå om skyhøye verier når det gjelder forstyrrelse. Faller hele systemet ut eller bare TV-Rom? Fikk du forsøkt å flytte PLAY:5 til en annen plassering?
Har ikke noe alternativt sted i dette rommet. Men det er jo vanskelig å forstå hva som lager denne støyen som kommer og går. Nå er kjøkken kontroller og nå faller alle i gruppen ut. Internt er det eneste som har variert her i dag er at nå ved 4-tiden har jeg slått på en sparepære.
2104311979
Astrid
Userlevel 1
Hei Astrid. Er det noen av disse enhetene koblet på Internet med kabel?
Userlevel 2
Badge +6
Hei Astrid

Din Netgear ruter sender ut 2 wifi, på 2 forskjellige frekvenser, 2,4Ghz (som Sonos også bruker) og 5Ghz, hvis du midlertidig deaktiverer det 2,4 wifi'et som sender på samme frekvens som Sonos, blir det kanskje bedre da?
Dette vil da bare være en god løsning for deg, om alt annet som bruker wifi hos deg også fungerer på 5Ghz. Men hvis det blir bedre om vi fjerner et wifi, da anbefaler vi at du kjører en ny runde med kanal sjekk, også for ruteren.