Question

Legge til ny bruker

  • 13 December 2018
  • 1 reply
  • 114 views

Har problemer med å legge til ny bruker på Playbar. Den logger automatisk på min bruker.

1 reply

Userlevel 3
Badge +11
Hei Elisa

Hva mener du med å legge til en ny bruker? Forsøker du å reinstallere og registrere på en annen emailadresse?

Reply

    Cookie policy

    We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

    Accept cookies Cookie settings