Question

Kun Playbar som kan være optisk lyd-master (sound in)?

  • 24 October 2017
  • 1 reply
  • 316 views

Hvis jeg skal sette opp en hjemmekino med Apple TV som kilde til lyd og bilde, er det da kun Playbar som har mulighet til å ta inn lydkilden fra AppleTV via den optiske kabelen? Eller kan jeg koble den optiske mot noen av de andre høytalerne? Bakgrunnen til spørsmålet er at jeg ønsker å sette opp projektor og ha AppleTV-boksen rett ved projektoren, men da må jeg kable langt optisk for lyd mellom AppleTV og Playbar. Siden jeg planlegger å ha bakhøytalere ca hvor projektor og AppleTV er plassert vil det være veldig greit å kunne koble optisk til bakhøytalere.

Eller har andre noen gode forslag?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Hei FSO

PLAYBAR og PLAYBASE er de eneste Sonos-produktene med Optisk inngang.