Question

Kontroll kapper fungerer ikek i app

  • 10 December 2018
  • 3 replies
  • 92 views

Gjelder både på android app og på pc. Kontroll knapper som volum, play og stopp fungerer ikke i app. de er grå og det skjer ikke noen når man trykker på dem. Det går heller ikke å tømme spillelsite eller bytte ut sanger i spilleleiten

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Userlevel 4
Badge +12
Hei

Klarer du å spare en skjermdump som viser problemet?

Vennligst også send inn en diagnostikkrapport som forklart i linken under og svar her med nummeret du mottar.
https://support.sonos.com/s/article/141?language=no
DkjermdumpHei

Klarer du å spare en skjermdump som viser problemet?

Vennligst også send inn en diagnostikkrapport som forklart i linken under og svar her med nummeret du mottar.
https://support.sonos.com/s/article/141?language=noVedlagt skjermdump her.
Userlevel 2
Badge +6
Hei Kjellum

Du har vel ikke noen Smart Hjem kontroller som feks Homey i huset?
Siden vi ser at UPnP-kommandoer blir blokkert mellom spillere og App, og det er det vi bruker for avspillingskommandoer, så vi må finne ut hvem som blokkere dette.
Hvis denne feilen oppsto rett etter et nytt produkt ble lagt på nettverket, vil jeg anbefale at du først tester med den avslått

Hvis det er Homey du har, så er det Beta versjon du trenger å oppdatere til https://apps.athom.com/app/com.sonos etter det vil Sonos fungere som normalt.