Question

Hvordan spiller jeg ulike sanger på sonoshøytalerene?

  • 7 November 2017
  • 1 reply
  • 358 views

Hei! Jeg bor med en annen og vi har to sonoshøytalere i to forskjellige rom, så jeg lurte på om det er mulig at vi spiller hver vår musikk på høyttalerene samtidig, og hvordan dette gjøres?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +11
Hei Johanne

Det er mulig, og det er slik Sonos er designet. Alt dere behøver å gjøre er å fortelle appen hvilken musikk som skal spille i hvert av rommene. Dette gjør du via Rom-menyen på bunnen av skjermen.
Sjekk at rommene ikke er gruppert, slik at du kan velge i mellom aktivt rom.

Dere kan bruke hver deres Sonos-app, eller så kan dere også dele på samme styringsenhet.

1. Gå til Rom-menyen og velg det første rommet, og start musikken du vil høre.
2. Gå til Rom-menyen igjen og velg det andre rommet, og start musikk du vil høre der.

Jeg håper dette hjelper!