Answered

Høyttalere lar seg ikke koble opp

  • 13 February 2018
  • 8 replies
  • 3932 views

Har tidligere fungert, men lar seg nå ikke koble opp. Gjelder play1 og play3. Høyttalerne (ikke sonos) som er koblet direkte på connect amp fungerer som før. Har trekt ut strømkablene, prøvd å sette opp høyttalerne på nytt uten at det hjalp. Kjøpte ny ruter, da jeg trodde problemet lå hos ruteren, men den gang ei. Ny ruter har oppdatert software. Appen finner de to høyttalerne det gjelder, men de lar seg altså ikke starte.
icon

Best answer by Marius S 14 February 2018, 10:58

Hei janna_ha

Diagnostikken indikerer at Sonos sliter med trådløse forstyrrelser, så jeg tror vi må gå igjennom en såkalt trådløs kanalvurdering.

Først se til at Connect ikke står for nært annet elektrisk utstyr som kan avgi elektromagentisk støy.

Vennligst prøv å endre Sonos sin trådløse kanal mellom 1, 6, og 11. La Sonos stå på hver av kanalene i minst fem minutter hver og send inn et diagnostikknummer for hver av kanalene.
Sjekk også om du selv legger merke til forskjell mellom kanalene.


For å endre Sonos sin trådløse kanal:

På Android eller iOS

1. Åpne Sonos-app.
2. Velg Innstillinger -> Avanserte innstillinger
3. Bytt så kanal under SonosNet-kanal


På PC eller Mac

1. I menyen på toppen, velg Administrer -> Innstillinger. (Sonos -> Innstillinger på Mac)
2. Gå til seksjonen Avansert
3. Bytt så kanal under SonosNet-kanal
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

8 replies

Har sendt diagnostikk 8489946
Userlevel 4
Badge +12
Hei janna_ha

Diagnostikken indikerer at Sonos sliter med trådløse forstyrrelser, så jeg tror vi må gå igjennom en såkalt trådløs kanalvurdering.

Først se til at Connect ikke står for nært annet elektrisk utstyr som kan avgi elektromagentisk støy.

Vennligst prøv å endre Sonos sin trådløse kanal mellom 1, 6, og 11. La Sonos stå på hver av kanalene i minst fem minutter hver og send inn et diagnostikknummer for hver av kanalene.
Sjekk også om du selv legger merke til forskjell mellom kanalene.


For å endre Sonos sin trådløse kanal:

På Android eller iOS

1. Åpne Sonos-app.
2. Velg Innstillinger -> Avanserte innstillinger
3. Bytt så kanal under SonosNet-kanal


På PC eller Mac

1. I menyen på toppen, velg Administrer -> Innstillinger. (Sonos -> Innstillinger på Mac)
2. Gå til seksjonen Avansert
3. Bytt så kanal under SonosNet-kanal
Connect flyttet vekk fra annet utstyr, skiftet til kanal 1: ingen endring. Diagnostikk 8492484
Connect flyttet vekk fra annet utstyr, skiftet til kanal 1: ingen endring. Diagnostikk 8492484
Connect flyttet vekk fra annet utstyr, skiftet til kanal 1: ingen endring. Diagnostikk 8492484
Kanal 11 gjorde susen ser ut til (så langt) gjøre susen
Kanal 11 gjorde susen ser ut til (så langt) gjøre susen
Userlevel 4
Badge +12
Flott å høre! Si ifra om du trenger mer hjelp!