Question

google wifi

  • 3 September 2018
  • 4 replies
  • 345 views

Hei
Har brukt Sonos i 5 år og er fornøyd, Bor i et stor hus med utfordringer med Wifi. Byttet nylig til Google Mesh Wifi. Nå har jeg så og si 100% wifi dekning i hele huset. Etter litt om og men er Sonos oppe å går. Desverre er det ikke problemfritt. Internett radion hakker konstant. Med tidligere apple airport wifi system fungerte internett radion bra. Hva må jeg gjøre. antar det er noen instillinger ect som må endres? fryktelig frustrenrend.

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

4 replies

Userlevel 2
Badge +6
Hei T_Huse

Google Wifi er det Mesh-nettverket vi har sett kunder ha mest problemer med, da det er veldig lite som en selv kan konfigurere, men må stole på de automatiske funksjonene.
Som andre Mesh-nettverk anbefaler vi først at du har en Sonos enhet kablet på ruteren/hoved noden sånn at Sonos kjører sitt eget wifi segimellom. Neste skritt blir å låse IP-adressene Sonos bruker da dette virker å gjøre grupperingen mellom flere rom mer stabil.
Etter det ta vi gjerne imot en diagnostikk fra Sonos-app'n sånn at vi har litt mer data å gå på.
https://support.sonos.com/s/article/141?language=no

Mvh
Sven
Hei takk for svar, tenker du modemet fra internettleverandøren eller hovedenheten til Google Wifi?
Userlevel 4
Badge +12
Hei! Når du skal låse IP-adresser, må dette gjøres på enheten som er satt til å være ruter. Dette kan være modemruter-kombinasjonen fra din internettleverandør, Google WiFi eller begge deler alt ettersom de er konfigurert. Du er altså ute etter å sette en av dem i "Bro-modus", slik at du bare har en konfigurert ruter aktiv på nettverket. Denne er hva du vil låse IP-adressene på.

Jeg har henvist mye til denne artikkelen, da den går enkelt men detaljert gjennom akkurat dette og hvordan å konfigurere det korrekt.