Answered

Google assistant på sonos på flere adresser

  • 7 November 2019
  • 1 reply
  • 110 views

Hei,

Jeg bruker Google assistant både hjemme og på hytta, men jeg får bare legge til sonos hjemme ELLER på hytta.


Jeg la først til Sonos på hytta, virket fint, men fikk ikke legge til sonos hjemme, feilmelding: "Fant ingen enheter".


Fjernetttilknytning til sonos i Google home appen og fikk lagt til sonos hjemme, men nå får jeg samme feilmelding på hytta "Fant ingen enheter" når jeg prøver å legge til. 


I Google home kan jeg selvfølgelig velge mellom "Hjemme" og "Hytte".


Noen gode tips og forslag?

icon

Best answer by Marius S 8 November 2019, 11:00

Hei.

Dette er en begrensning fra Google sin side. Du må dessverre bruke ulike kontoer på ulike adresser når du bruker Google Assistant på Sonos.

View original

1 reply

Userlevel 4
Badge +12

Hei.

Dette er en begrensning fra Google sin side. Du må dessverre bruke ulike kontoer på ulike adresser når du bruker Google Assistant på Sonos.

Reply