Question

Finner ikke høytalere

  • 17 July 2018
  • 1 reply
  • 225 views

Hei, er kommer hjem fra ferie å nå finner jeg ikke høytalerne verken i sonos appen eller rett fra spotify?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 2
Badge +6
Hei Kimpen

Ta en restart på ruter og Sonos enhetene, så skal du kunne finne dem igjen.