Question

Får ikke TV-lyd på Play:5

  • 21 March 2020
  • 4 replies
  • 220 views

Hei!

Jeg har to Play:5 (gen 1) som virker greit bortsett fra at jeg ikke får TV-lyd på dem. Jeg har en Philips-TV som er ca. ti år gammel og en Telenor T-We Boks dekoder. Dekoderen har både en analog (RCA L&R) og en digital optisk (SPDIF) audioutgang. Jeg har forsøkt å koble både den analoge og den digitale utgangen til den ene Play:5-høytaleren. Denne ene høytaleren har kablet tilkobling til WiFi. På den digitale utgangen har jeg brukt en digital-til-analog audiokonverter.


4 replies

Jeg oppdaget at jeg får TV-lyd allikevel, den er bare veldig svak med volumet på maks. Jeg fikk økt volumet noe ved å gå inn i innstillingene på appen. Jeg satte volumgrensen for lyd på 100%, og nivået for kilde på inngangen til nivå 10 (høy).

Men fortsatt er TV-lyden ut av høyttalerne mye lavere enn når jeg strømmer musikk fra nettet på samme voluminnstilling. Er det mulig å rette på dette?

You should be able to raise the volume of your Play 5 audio being received via the line-in using your source TV remote and/or Sonos ‘Room’ volume control in the App, aswell as raising the line in source level to level 9 or 10 (which you mention) … perhaps just ensure you have not accidentally enabled the ‘volume limiter’ in the Play 5 room settings and that the RCA cable is seated correctly and fully pushed into the ports.

 

Du bør kunne heve volumet på Play 5-lyden som mottas via line-in ved hjelp av kilde-TV-fjernkontrollen og / eller Sonos 'Room' -volumkontroll i appen, i tillegg til å heve linjen i kildenivå til nivå 9 eller  10 (som du nevner) ... kanskje bare sikre at du ikke ved et uhell har aktivert 'volumbegrenseren' i Play 5-rominnstillingene og at RCA-kabelen sitter riktig og skyvet helt inn i portene.

Takk for svaret! Hva menes med ‘kilde-TV-fjernkontrollen’? Er dette TV-ens orginale fjernkontroll? Jeg har paret TV-en med dekoderens fjernkontroll og har ikke lenger TV-ens orginale fjernkontroll.

Any remote that can control your TV volume is what I meant, so yes that should be fine.

En hvilken som helst fjernkontroll som kan kontrollere TV-volumet, er det jeg mente, så ja det skulle være bra.

Reply