Question

Får ikke musikken fra iTunes og inn i Sonos biblioteket

  • 3 August 2017
  • 1 reply
  • 315 views

Jeg har lastet ned musikken min i iTunes, men får den ikke inn på Sonos "På denne iPhonen/ iPad/MacBookPro". Det er bare et utvalg av sanger som kommer med. Musikken ligger også lokalt på Mac`n

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Hei jistroms og velkommen til forumet.

Jeg er dessverre litt usikker på nøyaktig hva du mener. Når du skal dele musikk fra iTunes på en Mac eller PC til Sonos må dette gjøres via musikkbiblioteksfunksjonen til Sonos, du kan lese om denne her:
Legge til og oppdatere musikkbiblioteket ditt


Dersom du vil ha musikk "På denne iPhone" er dette musikk du må laste ned via Musikk-appen på telefonen, slik at de ikke er lagret i skyen, dette kan du lese om her:
Spille av musikk fra en iPhone/iPad/iPod Touch

Dersom du har fulgt alle disse stegene uten å løse problemet, vennligst send inn diagnostikk fra systemet ditt og svar denne tråden med diagnostikknummeret du mottar.