Question

Død ZP90?

  • 5 January 2019
  • 1 reply
  • 85 views

Userlevel 2
Badge
Har en ZP90 som ikke lyser i front mens alle lysene på LAN portene blinker veldig hurtig, uavhengig av om det er koplet til nettverkskabel eller ikke. Ingen respons ved å trykke på / holde inne knapper i front. Har den tatt kvelden eller er det noe måte å få liv i den igjen på?

1 reply

Userlevel 3
Badge +11
Hei krs

Hjelper det å tilbakestille Sonos som forklart under? Etter reset kan du forsøke å installere enheten på nytt..
https://support.sonos.com/s/article/1096

Reply