Answered

borte fra rominstillinger

  • 17 June 2019
  • 1 reply
  • 1882 views

Badge
Hei
stue+sub har plutselig blitt borte fra "rominstillinger", men det er lyd.
Hvordan får jeg den til å vises i rominstillinger?
icon

Best answer by SF7 17 June 2019, 21:41

Ordna seg til slutt. Måtte ta strømmen av og på ruteren
View original

1 reply

Badge
Ordna seg til slutt. Måtte ta strømmen av og på ruteren

Reply