Question

Automatisk demping av musikk ved anrop


Hei

Savner en funksjon i Sonos systemet hvor man kan velge at avspillingen skal dempes (volum ned/av) eller stoppes når man får anrop.
Jeg vil tro de fleste Sonoseiere bruker mobiltelefonen som fjernkontroll til Sonos systemet, men når mobiltelefonen ringer er det umulig å få dempet lyden eller stoppet avspillingen før man har besvart anropet. Det er ikke alltid like "profft" å besvare et anrop med masse bakgrunnstøy/musikk, så man bør ha mulighet for å velge at lyden skal dempes automatisk.
Det eneste alternativet per i dag er å fysisk gå bort til en enhet og trykke på "volum av" før man besvarer anropet, men dette er både tungvint og upraktisk hvis man f.eks er i andre enden av huset eller holder på med matlaging på kjøkkenet. Det kan også være at man spiller av musikk på flere enheter samtidig, da blir denne utfordringen enda vanskeligere. Håper dere ser at dagens funksjon i dette øyemed ikke er god nok.
Kan dere få en funksjon som dette implementert i systemet?

1 reply

Userlevel 1
Badge +1
Hei Øystein

Takk for at du melder dette til oss. Beklageligvis fins ikke dette som en funksjon for øyeblikket, men jeg forstår helt klart at dette ville være en forbedring av produktet.
Vi tar kontinuerlig imot tilbakemeldinger, og oppdaterer våre produkter med funksjonsforbedringer med dette i bakhodet. Jeg har derfor sendt forslaget videre til produktutvikling og håper at vi kan presentere dette i en framtidig oppdatering.

Vennligst ikke nøl med å skrive til oss igjen dersom du har andre ideer eller spørsmål!

Reply

  • :D
  • :?
  • :cool:
  • :S
  • :(
  • :@
  • :$
  • :8
  • :)
  • :P
  • ;)

  Cookie policy

  We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

  Accept cookies Cookie settings