Question

Alexa vil ikke spille Spotify

  • 19 October 2018
  • 1 reply
  • 278 views

Badge
Tidligere i år kunne jeg gi Alexa kommando om å spille Spotify. Men nå får jeg beskjed: sorry, that device is offline. I innstillingene ser alt ut til å være OK. Jeg får også spilt av Spotify om jeg bruker Sonos-Appen på mobil. Det er kun tale-kommando via Alexa som ikke vil starte Spotify, eller bytte til neste sang etc. Hva gjør jeg for å kunnes starte Spotify med talekommando via Alexa igjen?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 3
Badge +11
Hei Havtrollet

Alexa på Sonos er dessverre ikke gjort tilgjengelig i Norge, så Sonos Support har ikke mulighet til å gi støtte på dette. Alt jeg kan anbefale er å prøve å fjerne alt og legge til på nytt igjen i følge bruksanvisningene du har fulgt for å få dette til å fungere.
Kanskje andre brukere her kan gi noen tips?