Question

Alexa vil ikke spille Spotify


Badge
Tidligere i år kunne jeg gi Alexa kommando om å spille Spotify. Men nå får jeg beskjed: sorry, that device is offline. I innstillingene ser alt ut til å være OK. Jeg får også spilt av Spotify om jeg bruker Sonos-Appen på mobil. Det er kun tale-kommando via Alexa som ikke vil starte Spotify, eller bytte til neste sang etc. Hva gjør jeg for å kunnes starte Spotify med talekommando via Alexa igjen?

1 reply

Userlevel 3
Badge +11
Hei Havtrollet

Alexa på Sonos er dessverre ikke gjort tilgjengelig i Norge, så Sonos Support har ikke mulighet til å gi støtte på dette. Alt jeg kan anbefale er å prøve å fjerne alt og legge til på nytt igjen i følge bruksanvisningene du har fulgt for å få dette til å fungere.
Kanskje andre brukere her kan gi noen tips?

Reply

    Cookie policy

    We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

    Accept cookies Cookie settings