Question

Alexa på norsk og skills

  • 22 January 2019
  • 1 reply
  • 2151 views

Hei! Er det noen som det hvordan prosessen ligger an med å alexa med norsk tale?

Lurer også på om noen har noen tips til hvordan man kan bruke Amazon skills via sonos. Får det ikke til.

Marius

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 4
Badge +12
Hei!
Amazon Alexa er dessverre ikke støttet i Norge enda, men om du gjør litt google-søk så fins det informasjon på hvordan du kan arbeide rundt begrensningen. Jeg dessverre redd for at jeg selv ikke har lov til å hjelpe til med dette, men det fins kanskje andre brukere på forumet her som ikke jobber for Sonos og som kan hjelpe..