Question

albumbilder

  • 22 January 2019
  • 1 reply
  • 101 views

har problem med at enkelte album ikke får frem bilde av forsiden av et album til en artist på musikkbiblioteket.
andre bilder med samme format går det fint med, men ikke enkelte.
med andre ord: ingen forskjell ,men noen går ikke... tips ?

1 reply

Userlevel 2
Badge +6
Hei Jan Olav

og velkommen til forumet vårt.

Hvis du har gjort ting som beskrevet her "Omslagsbilder vises ikke i Sonos"
da skal ting egentlig være i orden, så da vil vi at du sender inn en diagnostikk til oss hvis du fortsatt ikke ser dem, helst fra 2 forskjellige enheter, og svarer her med bekreftelsenummeret du mottar, det vil gi oss mer informasjon fra apploggen om hva som skjer.

Reply