Answered

Sonos til macOS

  • 1 July 2020
  • 3 replies
  • 219 views

Badge

Efter opdatering til Sonos S2-app’en på min iPhone, så virker Sonos app’en ikke længere på min Macbook. 
Jeg har derfor downloadet S2 app’en til macOS fra Sonos, men denne virker heller ikke. Er der nogen, der har oplevet noget lign? 

icon

Best answer by DanielLawCPH 2 July 2020, 12:13

Opdatering: I dag virker linket helt uden problemer. Dejligt!

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

3 replies

Badge

Dette er downloadsitet til S1 og S2. 
Når man trykker på download S2 til macOS, så står der blot “We’ll be back soon”. Andre der får samme besked på deres mac?

Badge

Opdatering: I dag virker linket helt uden problemer. Dejligt!

Userlevel 2

Efter opdatering til Sonos S2-app’en på min iPhone, så virker Sonos app’en ikke længere på min Macbook. 
Jeg har derfor downloadet S2 app’en til macOS fra Sonos, men denne virker heller ikke. Er der nogen, der har oplevet noget lign? 

Jeg har det samme problem, jeg kører dog på Sonos Beta software og jeg ved ikke om det har indflydelse på det?