Answered

Playbase Disconnected

  • 28 February 2021
  • 2 replies
  • 38 views

Hej Sonos,

Min få dage gamle Sonos Playbase vil pludseligt ikke tilslutte appen igen. 

 

Dette er sket efter mit netværk gik ned i et par timer. 

Jeg løste problemet med nettet, og alt andet smart home jeg ejer tilsluttede fint igen efter 30 minutter. 

Men min playbase vil ikke tilslutte uanset hvad pokker jeg gør. 

 

Jeg har prøvet at resette Playbasen ved at slukke den, og holde connect knappen inde mens jeg tænder igen. Der blinker den orange lidt, og derefter går den bare tilbage til blinkende hvid. 

Appen er forsøgt nulstillet.

Router er nulstillet.

 

Hjælp

icon

Best answer by Ken_Griffiths 28 February 2021, 23:08

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Prøv måske fabriksnulstillingsprocessen igen - som følger:

 1. Frakobl / sluk PlayBase i mere end 30 sekunder
 2. Tryk og hold infinity / join-knappen på siden af ​​PlayBase, og tænd derefter.
 3. Hold infinity / join-knappen nede, indtil du ser status-LED'en begynder at skifte til at blinke orange.
 4. Slip forbindelsesknappen, og vent, indtil status-LED'en begynder at blinke grønt.  Først når lyset blinker grønt, skal du gå til næste trin ...
 5. Åbn Sonos App, og hvis appen ikke bliver bedt om det, skal du konfigurere PlayBase ved hjælp af 'Indstillinger / System / Tilføj produkt' og følge instruktionerne på skærmen.

Dette er forsøgt noget der ligner 7000 gange. 
Jeg kontaktede sonos i går aftes, og de laver en ombytning.