Question

losing rear speakings

  • 28 May 2021
  • 1 reply
  • 33 views

Jeg har et setup med en beam og to S:1, som sammen danner surround sound.

De to S:1 højtalere mister ofte forbindelsen. Nogle gange virker det blot at hive stikket til fjernsynes ud og sætte det i igen. Andre gange not so much. 
 

Jeg har indsendt diagnostik og har bekræftigelsesnummer 1272730028. 


This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 7

Prøv at frakoble højttalerne fra strømmen i cirka et minut, og genstart din router.

Hvilken router bruger du?