Answered

Forsinkelse på Connect

  • 2 February 2020
  • 2 replies
  • 520 views

Hej, jeg har et problem med lydforsinkelse på min connect. 
jeg har et musikinstrument tilsluttet Line in på min connect, men når jeg spiller en lyd, går der for lang tid før den kommer ud af højtalerne. 
jeg har i indstillinger sat lydforsinkelse på lavest niveau som er 75ms, men det er for meget. 
er der ikke en løsning så man kan sætte den til 0 ? 

icon

Best answer by Frederik H. 3 February 2020, 13:05

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

2 replies

Userlevel 1
Badge +5

Hej Gefa,

 

75ms er desværre den mindste forsinkelse der er på de analoge indgange på vores produkter.

 

Med venlig hilsen

Frederik Holmgren

 

Sonos Customer Care

Technical Support Engineer

 

Hej Frederik 

tak for svar, øv ...