Question

Problem med Tunein

  • 28 November 2019
  • 0 replies
  • 39 views

Hej,

Det går inte längre att lyssna på radio via tjänsten TuneIn från igår. Jag får inte upp några ikoner i menyn och den kan inte börja streama utan går tillbaka till playläget så fort jag försöker starta den i appen.

Övriga tjänster funkar korrekt.


This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.