Question

Problem med Sonos och Spotify

  • 10 December 2019
  • 0 replies
  • 102 views

Har problem med att alla och ibland vissa högtalare slutar spela mitt i låtar,  ibland kommer de igång igen och ibland inte. 
Har inkopplat 1 enhet till LAN och satt de på en egen kanal som inte överlappar med det trådlösa nätverket. 
Kört diagnostik med nr: 121127703

Jag spelar genom spotify men med sonosappen. 

Det är ett eget konto som inte någon annan kommer åt, men är en del av ett familjekonto på spotify. 

 


This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.