Question

playbar produceerd hoge fluittoon

  • 28 January 2018
  • 0 replies
  • 130 views

Sinds een paar dagen de trotse bezitter van een Sonos systeem . Zeer tevreden met het geluid en de bediening van de Sonos.
Alleen als de TV is uit gezet produceert de Playbar een zeer hinderlijke hoge pieptoon. Is hier wat aan te doen sonos?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.