Answered

Beamer + surround boxen

  • 12 November 2019
  • 4 replies
  • 111 views

Badge

Ik heb een Beamer gecombineerd met 2 play one speakers. Het komt regelmatig voor dat het geluid galmt. Is hiervoor een oplossing

icon

Best answer by Ken_Griffiths 8 December 2019, 12:41

Sonos onderzoekt dit probleem 'niet synchroon', vooral met hun Home Theatre-apparaten en -randen.  Ze zeggen dat ze eraan werken en hopen snel een oplossing te vinden.

View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

4 replies

Sonos onderzoekt dit probleem 'niet synchroon', vooral met hun Home Theatre-apparaten en -randen.  Ze zeggen dat ze eraan werken en hopen snel een oplossing te vinden.

Badge

Bedankt, hier kan ik inderdaad wat mee.

Je moet er voor zorgen dat de beam de groepsleider is. (Super omslachtig en dus precies niet waarvoor je Sonos producten hebt aangeschaft). 
dus bovenaan het lijstje staat van de groep. 
sonos snapt ‘t zelf ook allemaal niet meer. En kunnen hier blijkbaar zelf niet over communiceren. 
 

ze zeggen er mee bezig te zijn 😴

Badge

Bedankt, ga het uitproberen. Fijne feestdagen.