Question

sonos mot google feiler

  • 26 November 2019
  • 0 replies
  • 44 views

Hei,

jeg har linket sonos mot google. Fungerte ok.

har i ettertid flyttet eierskap av sonos til ny epost. Da sluttet google å funke.

Jeg får opp «det kan ha skjedd ett problem» i google appen.

hvis jeg prøver i google å legge til sonos står det «sonos er tilknyttet»..

Flytter jeg eierskap tilbake virker det fint igjen. jeg kommer ikke lengre. Hva skal jeg gjøre?


This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.