Google assistenten fungerar sämre!

  • 28 March 2020
  • 1 reply
  • 126 views

Under Beta samt i början därefter fungerade Google assistenten på det mesta vi frågade, jvi kunde fråga nästan vad som Helst och hon letade fram något svar från google sök..

Nu fungerar nästan aldrig en fråga som har med google att göra, hon svarar att hon är ledsen och inte kan hjälpa mig.

Kan det vara så att mina inställningar har ändrats eller är det något aom skett för sonos?

Standard funktioner så som att styra lampor, sätta igång dammsugare, sköta sonosfunktioner som att byta låt, höja volym etc. Fungerar…

Frågar jag assistenten i telefonen fungerar det utmärkt!

Otroligt frustrerande då halva funktionen med google försvinner.

 

Vh

Jonas


This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

vesslan,
 

Prova kanske att ta bort Sonos skiil / device från Google Home eller Assistant-appen.  Vänta några ögonblick på att dina Sonos-enheter försvinner från Google Apps.  Se sedan till följande ...

 1. Att du bara har ett "Hem" som visas i Google Apps
 2. Att Googles inställning endast har ett standardspråk som matchar din Sonos online-profil.
 3. Att din standardmusik från Google är en "betald prenumerationstjänst" och inte en "gratis" tjänst och att du också har exakt samma musiktjänst / referenser installerat i din Sonos Controller-app.

Gå nu till Sonos-appen "Inställningar / tjänster & röst / röst" och lägg tillbaka Google Voice Assistant till dina kompatibla Sonos-högtalare.  Detta kommer att installera om Sonos-enheten i GA / GH-apparna ... och återställer dina Sonos-enheter tillbaka till 'Rum' i ditt Google-hem.  Jag rekommenderar att du kontrollerar att dessa enheter nu hålls i rätt rum i Google Apps .. (flytta enheterna, om nödvändigt, till rätt rum) och sedan, "ännu viktigare", se till att Sonos "Rumsnamn" INTE gör  kolliderar och har namn som matchar andra smarta hemenheter.  Sonis-enhetens namn måste vara unika så att de inte förvirrar röstassistenten.  Så, precis som ett exempel, har inte ett smart-lampa som heter 'Kitchen' och en Sonos-enhet som heter 'Kitchen'.

Jag hoppas att du kan följa dessa steg och sedan se om det löser ditt problem.

……………....
vesslan,

Perhaps try removing the Sonos skiil/device from the Google Home, or Assistant App. Wait a few moments for your Sonos devices to disappear from the Google Apps. Then ensure the following... 

1. That you only have one ‘Home’ showing in the Google Apps
2. That the Google ‘location’ setting has only one default language that matches your Sonos online profile.
3. That your Google default music is a ‘paid subscription’ service and not a ‘free’ service and that you also have the exact same music service/credentials installed in your Sonos Controller App.

Now goto the Sonos App ‘Settings/Services & Voice/Voice’ and add the Google Voice Assistant back to your compatible Sonos speakers. This will reinstall the Sonos device in the GA/GH Apps .. and it restores your Sonos devices back into ‘Rooms’ in your Google Home. I recommend you check that those devices are now held in the correct room in the Google Apps.. (move the devices, if necessary, to the correct room) and then, ‘more importantly’, ensure the Sonos "Room Names" do NOT clash and have names that match other smart-home device. The Sonis device names must be unique so they do not confuse the voice assistant. So, just as an example, do not have a smart-light called ‘Kitchen’ and a Sonos device called ‘Kitchen’.

I hope you can follow those steps and then see if that resolves your issue.