Question

Google assistant på Sonos beam

  • 2 November 2019
  • 0 replies
  • 26 views

  • Contributor I
  • 0 replies

Ibland (ca 2-3 gånger i veckan)aktiveras mikrofonen utan att man säger "ok google" 

Dvs att tv ljudet sänks och den väntar på ett kommando. 

Någon som vet varför? 


This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.