Question

Goggle Assistans vill inte spela upp musik på mina Sonos enheter

  • 19 September 2019
  • 1 reply
  • 255 views

Hej,

jag har installerat Google Assistans på min Beam. Jag har gjort alla steg som krävde, både i sonos appen och Googles app.
När jag säger kommandot så uppfattar den det och repeterar det den ska göra men direkt efter som säger den att den inte kan det ändå.
vad ska jag göra?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Userlevel 7
Badge +20
Hi there,

Thanks for reaching out. Please try the steps in this guide to troubleshoot Google Assistant. You can also try reaching out in our Swedish language area for help.