Question

får ikke til å spille av radio fra tune in ved bruk av stemmestyring

  • 6 August 2019
  • 0 replies
  • 148 views

Hei.

Jeg får ikke til å starte radio på mine stemmestyrte sonos høyttalere. Fungerer fint når jeg gjør det samme på Google home mini. Får bare beskjed av mine sonos høyttalere om at den kan starte radio på en av mine andre høyttalere. Får også til og starte radio på Google home mine via sonos beam eller one. Noen som har en fiks på dette?

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.