Answered

byta namn på mina spelrum

  • 17 September 2017
  • 1 reply
  • 2457 views

Badge
Jag vill byta namn på mina spelrum. Hittade inget i inställningar där jag tycker det borde göras?
icon

Best answer by Airgetlam 17 September 2017, 20:27

Google Translate berättar att det här är svenska!Ja, om du klickar på rummets namn, (Inställningar> Ruminställningar> Rumnamn) kan du använda backspace och skriva in ditt eget namn.
View original

This topic has been closed for further comments. You can use the search bar to find a similar topic, or create a new one by clicking Create Topic at the top of the page.

1 reply

Google Translate berättar att det här är svenska!

Ja, om du klickar på rummets namn, (Inställningar> Ruminställningar> Rumnamn) kan du använda backspace och skriva in ditt eget namn.