Answered

byta namn på mina spelrum


Badge
Jag vill byta namn på mina spelrum. Hittade inget i inställningar där jag tycker det borde göras?
icon

Best answer by Airgetlam 17 September 2017, 20:27

Google Translate berättar att det här är svenska!

Ja, om du klickar på rummets namn, (Inställningar> Ruminställningar> Rumnamn) kan du använda backspace och skriva in ditt eget namn.

View original

1 reply

Google Translate berättar att det här är svenska!

Ja, om du klickar på rummets namn, (Inställningar> Ruminställningar> Rumnamn) kan du använda backspace och skriva in ditt eget namn.

Reply

    Cookie policy

    We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

    Accept cookies Cookie settings